Fond ASEKOL letos podpoří rekordních 49 projektů

13. 6. 2013

Šestý ročník Fondu ASEKOL podpoří z celkových 99 přihlášek 49 projektů zaměřených na sběr a recyklaci elektra. Celková výše udělených dotací se vyšplhá na částku přesahující 2 miliony korun.

Fond ASEKOL nabídl zájemcům o dotaci tři programy; Rekonstrukce, Intenzita a Osvěta. Jako každoročně, nejvíce žádostí směřovalo k podpoře při zabezpečení sběrných dvorů kamerovým či jiným systémem. Dále se jednalo o žádosti na úpravu a rozšíření kontejnerových stání, které občanům zjednoduší možnost třídění nejen starého elektra.

Podporu obdrží obce, nevládní neziskové organizace či provozovatelé sběrných dvorů. Nejvyšší příspěvek 60 000 korun obdrží osvětový projekt města Třinec, který přinese občanům efektivní poradenský systém pro správné třídění odpadů a klade si tak za cíl zlepšit výsledky sběru. Druhou nejvyšší dotaci ve výši 56 000 korun získá sběrný dvůr v Bydlinského ulici v Táboře na zabezpečení místa sběru odpadů.  

Vyhodnocení projektů měla jako každoročně na starosti devítičlenná Rada Fondu ASEKOL, jež byla složena ze zástupců společnosti ASEKOL, Svazu měst a obcí, Sdružení veřejně prospěšných služeb, výrobců a médií. Za dobu působení fondu, který založila nezisková organizace ASEKOL, bylo podpořeno 243 projektů, jejichž celkový příspěvek dosáhl více než 15 000 000 korun.

Přehled podpořených projektů v roce 2013 je k dispozici v sekci Fond ASEKOL.