Exkurze dětí v recyklačním závodě!

1. 2. 2023

Společnost ASEKOL spolupracuje se školním programem Recyklohraní a v rámci naší spolupráci s s tímto projektem se pravidelně konají exkurze dětí do recyklačního závodu.

Naučný projekt Recyklohraní funguje již od roku 2008 a zaměřuje se na šíření osvěty žáků a studentů v oblasti předcházení vznikutřídění a recyklace odpadů. Děti v rámci projektu navíc získávají i praktickou zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení, např. právě prostřednictvím realizovaných exkurzí.

Žáci se během exkurze mají možnost dozvědět více o tom, co se děje s vysloužilými elektrospotřebiči poté, co je vhodí do červených kontejnerů. Tato zkušenost pomáhá dětem k tomu, aby si dovedli lépe představit to, jak v praxi recyklace funguje a také lépe pochopit, že výstupy recyklačního procesu neboli materiály mohou díky recyklaci znovu putovat do koloběhu výroby nových výrobků! Tím chráníme životní prostředí a šetříme přírodní zdroje.

Pokud má i Vaše škola o osvětové exkurze zájem, můžete se spojit s paní Ansorgovou, ředitelkou programu Recyklohraní viz www.recyklohrani.cz/cs/pages/contacts.