Environmentální vyúčtování na cestě k partnerům

Environmentální vyúčtování na cestě k partnerům

28. 6. 2019

K výpočtům úspor posloužila tzv. LCA (Life Cycle Analysis), tedy analýza životního cyklu výrobku. Ta je v současné době aktualizována a od letošního roku bude zohledňovat nové rozdělení skupin elektrozařízení.

Rádi bychom všem poděkovali za spolupráci v předchozím roce a doufáme, že vyčíslené úspory primárních surovin jsou motivační a vysloužilé elektro budete prostřednictvím našeho systému odevzdávat i nadále.