Environmentální vyúčtování na cestě k partnerům

28. 6. 2019

V těchto dnech rozesílá ASEKOL na všechny své partnery Environmentální vyúčtování za rok 2018. Jedná se o vyčíslení úspor jednotlivých subjektů, ke kterým dochází díky ekologické recyklaci starého elektrozařízení odevzdaného prostřednictvím kolektivního systému ASEKOL.

K výpočtům úspor posloužila tzv. LCA (Life Cycle Analysis), tedy analýza životního cyklu výrobku. Ta je v současné době aktualizována a od letošního roku bude zohledňovat nové rozdělení skupin elektrozařízení.

Rádi bychom všem poděkovali za spolupráci v předchozím roce a doufáme, že vyčíslené úspory primárních surovin jsou motivační a vysloužilé elektro budete prostřednictvím našeho systému odevzdávat i nadále.