Environmentální vyúčtování byla rozeslána

1. 9. 2020

Recyklace elektrospotřebičů a je důležitá součást podpory životního prostředí. Abych vám mohli více přiblížit pozitivní dopady třídění elektrospotřebičů, připravujeme každoročně pro naše klienty tzv. Environmentální vyúčtování. Tento certifikát, určený pro klienty kolektivního systému ASEKOL, obsahuje přesné výpočty kolik bylo uspořeno elektrické energie, primárních surovin, ropy, vody a zároveň o kolik se snížilo okyselování prostředí a produkce skleníkových plynů. Úspory jsou vypočítávány na základě Life Cycle Assesment analýzy.

ASEKOL v letošním roce věnuje sběru vysloužilých elektrospotřebičů již 15 rokem. Díky tomu Vám můžeme představit také několik zajímavých čísel, co jsme za tuto dlouhou dobu již dokázali.

Jen za minulý rok ASEKOL pomohl ušetřit recyklací odevzdaného elektra přes 32 800 000 l ropy, z které vystačí na výrobu dostatečného množství benzínu na 134 cest z Prahy do Pekingu a zpět. Zároveň ASEKOL recyklací ušetřil životní prostředí o 60 000 000 kg CO2 (oxidu uhličitého), který nemusel vzniknout při výrobě zcela nových výrobků.

Pokud se pak podíváme na dobu existence firmy, tak ASEKOL ušetřil více než neuvěřitelný 7,5 miliard litrů vody, což je stejně jako roční spotřeba vody všech obyvatel Plzně. A ušetřených 2 300 512 MWh, díky znovu využití materiálů je stejné množství, které vyrobí jaderná elektrárna Dukovany za 2 měsíce provozu.