Umíme žít bez odpadů? Postoje žáků se mění díky EKOABECEDĚ

5. 11. 2018

Necelý rok mají pedagogové ve školách zapojených do programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět možnost využívat ve vyučování nejnovější díl výukového materiálu EKOABECEDA s názvem Umíme žít bez odpadů? Společnost INESAN v průzkumu porovnávala, zda se, co se prevence vzniku odpadů týká, liší postoje žáků ze zapojených základních škol ve srovnání s jejich vrstevníky. A rozdíly jsou už nyní patrné.

Nejvýznamnější změna je v tom, že si „proškolení“ žáci a jejich rodiny podstatně častěji vybírají v obchodech výrobky, které mají méně obalů. A také se více pokouší o opravu rozbitých přístrojů předtím, než se rozhodnou pro nákup nových. „Nemusí hned pršet, stačí když kape,“ říká Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní, o.p.s., a dodává: „Rozdíly v postojích mezi žáky ze zapojených a nezapojených škol, jsou ve většině parametrů v jednotkách procent. Například u nákupu výrobků s méně obaly je však efekt programu dle mého názoru již velmi podstatný. Žáci, kteří absolvovali EKOABECEDU, jim dávají jednoznačně přednost. Ve srovnání se stejně starými dětmi jde o rozdíl na úrovni 24 procent.“

Výukové materiály EKOABECEDA mají již šest dílů. Všechny jsou zaměřeny na podporu environmentální výchovy od mateřských, přes základní až po střední školy. Prvních pět dílů se věnovalo převážně sběru a recyklaci použitých elektrospotřebičů a baterií a také ekologickému vzdělávání v širších souvislostech. Poslední šestý díl Umíme žít bez odpadů? jde však hlouběji k jádru problému, a to že nestačí jen odpady recyklovat, ale že ještě důležitější je zbytečně je nevytvářet.

Součástí projektu EKOABECEDA byly při uvedení nového dílu i semináře pro pedagogy. Školili se v nich, jak atraktivním způsobem začleňovat téma předcházení vzniku odpadů do výuky. Aktivně se jich zúčastnilo přes 500 pedagogů z celé České republiky, a i to jistě přispělo k rychlejšímu zapojení tématu do výuky Pro nejmenší děti mají učitelé k dispozici „ekologicky vylepšené“ scénáře k příběhům ze známých pohádek – O Budulínkovi, Červené Karkulce nebo Třech bratrech. Platí, že už děti v mateřských školách jsou na téma ochrany přírody citlivé. Stačí je upozornit na souvislosti, nabídnout možnosti a nadšeně se zapojují do diskuse a her.

Děti, které se o šetrném vztahu k přírodě učí ve škole, pak pomáhají svým nadšením pozměnit i návyky v rodinách. Výsledky průzkumu společnosti INESAN jen potvrzují, že podpora environmentálního vzdělávání ve školách má smysl. Za pozornost stojí určitě i fakt, že průzkum mapoval změnu postojů žáků už po jednom školním roce, kdy se s tématem v Recyklohraní setkávali. Vzhledem k tak krátkému času je lze považovat za pozitivní a velmi povzbudivé.