Důležité změny v Zákoně o výrobcích s ukončenou životností

2. 3. 2021

Zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností přináší několik důležitých změn. Zde je jejich přehled:

  • Odpovědnost za dosažení a splnění sběrových kvót jsou přeneseny na povinné osoby (výrobce) a tím i smluvní kolektivní systémy.
  • Dosažení a splnění sběrové kvóty 65% ve zpětném odběru
  • Nastavení individuálních sběrových kvót 65% pro chladící techniku, světelné zdroje a obrazovky. Spolu s celkovou sběrovou kvótou musí být dosaženo sběrových cílů také v uvedených skupinách elektrozařízení.
  • Stanovuje prodejcům povinnost uvádět příspěvek na recyklaci viditelně, tedy odděleně od ceny. MŽP ČR vydalo metodický pokyn, který definuje správné uvádění tzv. viditelného příspěvku na recyklaci na prodejních dokladech vystavovaných výrobci, distributory či posledními prodejci. Na všechny vyjmenované subjekty se podle nového zákona o výrobcích s ukončenou životností vztahuje povinnost odděleného uvádění příspěvku na recyklaci.
  • Implementace požadavků na transparentnost a rovný přístup v kolektivním plnění.
  • Přísnější požadavky na vedení evidencí v uvedení výrobku na trh a ve zpětném odběru. S tím souvisí i stanovení širšího rozsahu auditů.
  • V rámci intenzifikace podpory třídění výrobků s ukončenou životností stanoven minimální rozsah osvěty a vzdělávacích aktivit.
  • Klasické a halogenové žárovky nově patří do zpětného odběru, skončila pro ně výjimka. Původně nebyly do zpětného odběru zařazeny, protože jejich výroba byla zakázána a předpokládalo se, že jejich sběr a recyklace nebude třeba. Žárovky se ale pod různými názvy – průmyslové žárovky, otřesuvzdorné žárovky atd. do České republiky dále dovážejí. Po skončení jejich životnosti pak často končí v kontejnerech na použité světelné zdroje, stejně jako halogenové žárovky, které jsou na našem trhu stále běžně k dostání. Od 1. ledna 2021 tedy spadají přímo žhavené i halogenové žárovky do zpětného odběru a je nutné za ně odvádět příspěvek na recyklaci.