Dobrý skutek za starý mobil v Zlínském kraji

15. 1. 2020

V úterý 14.1.2020 byl na Krajském úřadě Zlínského kraje slavnostně předán radní pro životní prostředí Margitou Balaštíkovou a zástupcem společnosti ASEKOL a.s., darovací šek na částku 21.400,- Kč pro příspěvkovou organizaci Centrum Áčko z Valašského Meziříčí. Centrum od r. 2017 poskytuje sociální služby, jejichž hlavním cílem je podpora rodin dětí, rodičů, dětí a dospívajících s poruchou autistického spektra, ADHD, mentálním postižením.

Částka byla vybrána v rámci charitativně – sběrové akce „Dobrý skutek za starý mobil“, kterou každoročně v kraji organizuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení ASEKOL a.s. a  Zlínský kraj ve spolupráci s vybranými partnery. Principem akce je připsání určitého obnosu na účet vybraného příjemce za každý vyřazený přístroj odevzdaný k odborné recyklaci. „Akce „Dobrý skutek za starý mobil“ je aktivitou, která přispívá ke zvýšení povědomí veřejnosti o nutnosti sbírat a recyklovat i drobnou elektroniku. Zlínský kraj díky svým občanům a práci obcí dlouhodobě dosahuje výborných výsledků v třídění vyřazených elektrospotřebičů. V loňském roce jsme obdrželi od společnosti ASEKOL a.s. cenu AKTIVNÍ KRAJ jako kraj s největším počtem vytříděného elektra na osobu za uplynulé desetileté období.“, řekla Margita Balaštíková, radní Zlínského kraje pro životní prostředí.   

,,Ráda bych poděkovala všem, kteří se akce zúčastnili, zejména partnerům, kteří pro nás vyřazené přístroje sbírali – ČSOP ve Valašském Meziříčí a Základní škole Luh ve Vsetíně i občanům, kteří se akce zúčastnili na Dni Zlínského kraje i v budově Krajského úřadu Zlínského kraje. Vybrat 1.070 ks mobilních telefonů je úžasný výsledek“, komentovala předání ředitelka Centra Áčko, Pavla Vráblová.