Díky žákům a studentům skončilo 97 tun vysloužilého elektra na recyklaci. Potvrzuje se, že hravá a praktická zkušenost funguje

27. 3. 2020

„Z elektroodpadu jsme dnes prostřednictvím recyklace schopni získat až 80 % materiálů, které můžeme znovu využít. Díky dětem jsme tak ušetřili zhruba 78 tun surovin. Zároveň školáci a studenti přispěli k ochraně životního prostředí, zabránili úniku škodlivých látek, které tento odpad obsahuje,“ dodává Kristina Koucká, marketing manager z neziskové společnosti Asekol, která v České republice zajišťuje sběr a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů.

 

Kraj

Sběr elektro (v kg)

Počet zapojených škol

Hl.m. Praha

6 745

53

Jihočeský

3 087

30

Jihomoravský

8 204

83

Karlovarský

2 088

23

Královéhradecký

4 239

40

Liberecký

3 423

31

Moravskoslezský

8 546

77

Olomoucký

7 691

61

Pardubický

7 113

58

Plzeňský

3 818

46

Středočeský

23 645

140

Ústecký

8 827

71

Vysočina

4 650

53

Zlínský

5 542

43

Celkem

97 616

809

Zdroj: Recyklohraní, o.p.s. a Asekol a.s.

Nejvíce škol se do sběru zapojilo a současně největší množství elektrospotřebičů se vybralo ve Středočeském kraji. Z tohoto kraje je také Základní škola a Mateřská školy Chotusice, kde dosáhli celorepublikově nejlepšího výsledku – odevzdali v průměru 86,67 kg elektra v přepočtu na žáka školy. Na druhém místě skončily děti z Výtvarného kroužku Šikulové ze Svitav v Libereckém kraji s 52,8 kg na žáka, třetí pak žáci ze Základní školy Chromeč v Olomouckém kraji s výsledkem 36 kg na žáka.

Motivace pro školy – za body odměny

Školy, které jsou v Recyklohraní zapojené, za sběr a aktivitu získávají odměny – nejčastěji v podobě knížek, školních a sportovních potřeb, her nebo si pro třídy mohou objednat vzdělávací program s ekologickou tematikou.

Sběrová kampaň byla spojená se soutěží a nejlepší 3 školy v každém kraji obdržely navíc extra prémii v podobě bonusových bodů. Konkrétně – za nejvíce vybraného elektra v přepočtu kg/na žáka bylo v absolutním pořadí za 1. místo v každém kraji přiděleno 2 000 bodů a za 2. místo 1 000 bodů. V druhé kategorii byly ještě samostatně hodnoceny větší školy s více než 300 žáky. V této kategorii získaly nejlepší školy v kraji 2 000 bodů. Sběrová kampaň probíhala od srpna do listopadu 2019, následovaly svozy elektra ze škol a vyhodnocení výsledků.

Základem je praktické a hravé vzdělávání

Žáci a studenti se ve školách zapojených do Recyklohraní se věnují nejen sběru, ale zároveň se hravou a praktickou formou vzdělávají. „Ekologické vzdělávání je základem celého našeho programu,“ říká Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní o.p.s. a dodává: „Podporujeme učitele, aby s žáky diskutovali, proč je důležité třídit a recyklovat elektrospotřebiče a baterie, kde najdou sběrné nádoby a co do nich patří a nepatří. Věnují se také tématu předcházení vzniku odpadů a rozumné spotřebě.“

Školy mohou využít lektorské programy organizované Recyklohraním či se zapojit do plnění kreativních úkolů. V aktuálním školním letošním roce například žáci tvořili Recyklační zpravodaje, nebo spolu s pohádkovými postavami Dlouhý, Široký a Bystrozraký vyhledávali, měřili a posuzovali využití červených venkovních kontejnerů na sběr elektra a baterií.

Aktuálně je v České republice 3 763 červených venkovních kontejnerů na sběr vysloužilých drobných elektrospotřebičů. Nejbližší najdete na www.cervenekontejnery.cz.

Pro ekologickou výchovu poskytuje Recyklohraní učitelům metodickou podporu pod názvem EKOABECEDA a možnost sdílení zkušeností z praxe. Oceňuje, též pedagogy, kteří umí pro ekologii nadchnout své žáky. I v letošním školním roce je pro 40 nejaktivnějších připraven certifikát EKOUČITEL ROKU.