Dětský odpadový den 2018

13. 9. 2018

Ve středu 12. 9. 2018 se pod záštitou odboru ekologie a veřejného prostoru Magistrátu Liberce, uskutečnil v pořadí druhý ročník velkého Dětského odpadového dne. Akce se konala v centrálním parku nad Tržním náměstím, za účasti kolektivního systému ASEKOL.

Formou her bylo příchozím dětem i dospělým vysvětlováno, proč je důležité odpad třídit, jak se s vytříděným odpadem dále nakládá a co z něho lze znovu vyrobit. Pro děti byla připravena celá škála her a soutěží, ze kterých si mohly odnést nějakou tu drobnost domů. Stejně tak byly připraveny zábavné atrakce, kterým domminoval skákací hrad a velká nafukovací skluzavka. Mnoho příznivců si získaly speciálně vytvořené “popelkáry”, nebo-li jednoduchá šlapací vozítka vyrobené z vyřazených popelnic, nebo třeba malování na obličej.

Ačkoliv byla návštěvnost proti prvnímu ročníku menší, přesto si do parku našlo cestu na 400 účastníků. Potvrdilo se, že o tyto akce je stále zájem, mají smysl a bude se v nich i nadále pokračovat.