Dětský domov v Hranicích získal počítače a mobily

15. 11. 2012

Pět kompletních stolních počítačů a deset mobilních telefonů s kreditem mohou nově využívat děti z dětského domova v Hranicích. Vděčí za to projektům Věnuj počítač a Věnuj mobil, které organizuje nezisková společnost ASEKOL. Počítače dnes dětem předali zástupci společnosti a Olomouckého kraje, poslouží jim ke studijním účelům a volnočasovým aktivitám.

Dětský domov v Hranicích obdržel pět plně funkčních počítačů, deset mobilních telefonů a odpovídající počet SIM karet se stokorunovým kreditem. „Rádi jsme nabídky využili a velmi si jí vážíme. Díky získané technice můžeme dětem rozšířit studijní možnosti a obohatit jejich volnočasové aktivity. Zdánlivě běžné věci, jako mobilní telefon či počítač, udělají dětem obrovskou radost. My sami bychom jim je v takovém množství těžko mohli pořídit,“ uvedla zástupkyně ředitelky Dětského domova v Hranicích Věra Rušarová. Počítače pro děti z domovů pocházejí z dlouhodobého projektu Věnuj počítač a telefony z projektu Věnuj mobil, které organizuje společnost ASEKOL. Ty mají za cíl nejen podpořit sběr a opětovné využití počítačů, notebooků a mobilních telefonů, ale i elektrozařízení celkově. Projekty Věnuj počítač a Věnuj mobil navíc fungují i jako osvěta a vedou k lepšímu pochopení třídění elektroodpadu. SIM karty a základní kredit věnovala společnost T-Mobile.

Průzkum společnosti ASEKOL ukázal, že 60 % firem nakupuje počítače jednou za dva až pět let, přičemž faktická životnost počítačů dosahuje i deseti let. Vzniká tak spousta elektroodpadu, který často zůstává ve firmách nevyužitý. ASEKOL od přihlášených firem sváží vyřazené počítače a navíc jim poskytl tzv. E-box, do nějž mohou zaměstnanci vhazovat ostatní drobný elektroodpad. Proto se společnost rozhodla v červenci tohoto roku spustit projekt v Olomouckém kraji a ten nyní přinesl první plody. „Projektem Věnuj počítač získáváme elektrozařízení k odborné recyklaci, provádíme osvětu, rozšiřujeme povědomí o nutnostech třídění elektroodpadu a ještě navíc můžeme funkčními přístroji udělat radost dětem a přispět k jejich rozvoji,“ vysvětlil regionální zástupce společnosti pro Olomoucký kraj Zdeněk Kovářík. Do projektu se už podle jeho slov letos v Olomouckém kraji zapojilo několik firem a institucí včetně samotného hejtmanství, které dlouhodobě a systematicky třídění odpadů v regionu podporuje.

Mobilní telefony patří mezi nejrychleji se rozšiřující předměty běžné spotřeby. Přestože se životnost mobilních telefonů pohybuje v řádu několika let, průzkumy ukazují, že je lidé používají v průměru jen 12 – 18 měsíců. K recyklaci se dostane pouze 1 % z nich. Projekt Věnuj mobil je určen všem, kteří se chtějí užitečně zbavit svého starého mobilního telefonu. Stačí si na stránkách projektu objednat odpovědní obálku a zdarma svůj mobil poslat společnosti ASEKOL.