Červené kontejnery testujeme ve školách

4. 4. 2018

V současné chvíli je v České republice rozmístěno přes 3 400 červených kontejnerů na sběr vysloužilých drobných elektrozařízení. Naší snahou je počet kontejnerů stále zvyšovat a proto bychom rádi využili i spolupráce aktivních škol v rámci projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.

Tento projekt nám pomůže šířit povědomí o červených kontejnerech hlavně mezi dětmi a mládeží, kteří následně informují své nejbližší okolí a rodinu. Naplněnost kontejneru je monitorována čidlem, proto je pro nás snadné stanovit hmotnost sebraného elektrozařízení umístěného v kontejneru a naplánovat svoz. Školám tedy odpadne i jistá administrativní zátěž spojená s obsluhou červených popelnic.

Momentálně jsme do tohoto pilotního projektu využili spolupráce se sedmi školami a výsledky nás příjemně překvapují. Žáci a studenti přijímají kontejnery za své tím, že jim mohou dát libovolné jméno a jsou umístěny v nebo u areálu školy. Nesetkáváme se tolik s případy vandalismu, které bývají v jiných lokalitách obvyklé a kontejnery u škol obsahují při švozu mnohem menší podíl jiných odpadů (plastů, komunálního odpadu apod.).

Co je Recyklohraní?

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Více na www.recyklohrani.cz.