Celorepubliková kontrolní akce ČIŽP

Celorepubliková kontrolní akce ČIŽP

12. 6. 2012

Kontrola se však netýkala pouze výkupu barevných kovů nebo specifických kovových zařízení majících charakter obecně prospěšného zařízení (kanálové vpusti, víka kanalizačních šachet aj.), ale také systému zpětného odběru a odděleného sběru elektrozařízení. I zde našla inspekce pochybení. Ve sběrnách se běžně nacházely vykoupené elektrické bojlery, pračky, elektromotory, sporáky a další elektrozařízení, která byl provozovatel ne vždy oprávněn vykoupit (tj. neměl povoleno přijímat kat. č. 20 01 36 vyřazené elektrické a elektronické zařízení). V rámci plošné akce bylo zkontrolováno celkem 139 provozoven. Z tohoto počtu bylo zjištěno porušení zákona v 91 případech. Za tato provinění již inspekce zahájila nebo bude zahajovat správní řízení o uložení pokuty. Celou zprávu ČIŽP si můžete přečíst ZDE.