Celorepubliková kontrolní akce ČIŽP

12. 6. 2012

V průběhu března a dubna 2012 provedla Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) na celém území ČR kontroly nakládání s převážně kovovými odpady v provozovnách určených ke sběru a výkupu odpadů.

Kontrola se však netýkala pouze výkupu barevných kovů nebo specifických kovových zařízení majících charakter obecně prospěšného zařízení (kanálové vpusti, víka kanalizačních šachet aj.), ale také systému zpětného odběru a odděleného sběru elektrozařízení. I zde našla inspekce pochybení. Ve sběrnách se běžně nacházely vykoupené elektrické bojlery, pračky, elektromotory, sporáky a další elektrozařízení, která byl provozovatel ne vždy oprávněn vykoupit (tj. neměl povoleno přijímat kat. č. 20 01 36 vyřazené elektrické a elektronické zařízení). V rámci plošné akce bylo zkontrolováno celkem 139 provozoven. Z tohoto počtu bylo zjištěno porušení zákona v 91 případech. Za tato provinění již inspekce zahájila nebo bude zahajovat správní řízení o uložení pokuty. Celou zprávu ČIŽP si můžete přečíst ZDE.