CANON dlouhodobě podporuje cirkulární ekonomiku

20. 5. 2021

Při každé obnově kancelářského vybavení myslí společnost CANON na ekologickou recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím kolektivního systému ASEKOL. Společnost CANON v rámci společenské odpovědnosti nabízí všem svým klientům při výměně zařízení svoz vysloužilých spotřebičů. Jeden z větších svozů proběhl 8.3.2021 z pobočky DHL v Chebu. ASEKOL se kromě sběru a svozu následně postaral o ekologickou likvidaci původních tiskáren. Stroje byly svezeny do certifikovaného zpracovatelského závodu v Jihlavě, kde proběhla recyklace a jednotlivé frakce budou následně použity pro nové výrobky. Mezi svezenými tiskárnami se nacházelo i několik funkčních zařízení. Jelikož kolektivní systém ASEKOL a společnost CANON podporují i re-use přístup, část funkčních tiskáren bude nadále sloužit přímo v kancelářích zpracovatelského závodu.

„Pro globálního výrobce s klíčovým postavením na trhu je vztah k životnímu prostředí a podpoře cirkulární ekonomiky absolutní prioritou. CANON se dlouhodobě aktivně zajímá o možnosti snížení energetické náročnosti a recyklaci nefunkčních výrobků. Kolektivní systém ASEKOL je pro nás ideální partner pro přípravu takových projektů.“ komentuje Lucie Němcová, Procurement Manager CANON.

„Se společností CANON spolupracujeme na CSR aktivitách již několik let. Je to jeden z předních výrobců, který se aktivně angažuje v ochraně životního prostředí včetně jeho zaměstnanců. Proto jsme rádi, že se na nás zástupci společnosti opět obrátili s žádostí o zajištění ekologické recyklace elektrozařízení. Naší vzájemné spolupráce si velmi vážíme a zároveň to vypovídá o kvalitě a spolehlivosti našich služeb.“ chválí celou spolupráci Daniel Šafář, Obchodní a marketingový ředitel, ASEKOL.

Díky sběru a ekologické likvidaci 179 tiskáren k recyklaci uspořil Canon 512 litrů ropy nebo 5,59 MWh elektrické energie. Tolik elektřiny by stačilo na 2letý provoz běžné domácnosti!