ASEKOL zvítězil v klání 32 000 firem a je v přední desítce top firem v Evropě

ASEKOL zvítězil v klání 32 000 firem a je v přední desítce top firem v Evropě

18. 2. 2016

Příklad pro Evropu

ASEKOL je příkladem i pro mnohé evropské země, a to nejhustší sběrnou sítí pro sběr drobného elektrozařízení v přepočtu na jednoho obyvatele. To je ojedinělé. V Evropě je největší problém právě se sběrem drobného vysloužilého elektrozařízení. Je smutným faktem dnešní doby, že mobily, toustovače, radia a další zařízení z této kategorie, které obsahují řadu nebezpečných látek, končí primárně ve směsném odpadu. To je špatně, protože obsahují řadu látek ohrožujících životní prostředí a naše zdraví, které je nutné odborně recyklovat. ASEKOL pro sběr drobného elektrozařízení využívá originálních červených kontejnerů, které nemají v Evropě obdobu. Na druhé straně, prostřednictvím osvětových programů a akcí pro veřejnost, školy i školky, šíří informace o nutností třídění a recyklace.