ASEKOL za osm let zpětného odběru vybral 100 tisíc tun elektra

13. 8. 2013

Zpětný odběr elektrospotřebičů v České republice slaví již 8 let. Množství vybraného elektra prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL by zaplnilo celé Václavské náměstí až do výše čtvrtého patra.

Přestože se lidé o zpětný odběr zajímají a všímají si nových možností kolem sebe, např. drobného elektra se dostane k recyklaci jen sotva 25 %. V domácnostech se navíc nachází další miliony nepoužívaných či historických zařízení. 

S 5 kilogramy na osobu a rok se Čechům daří plnit platné limity Evropské unie, které ukládají České republice vybrat 4 kg elektroodpadu na občana. Přesto však máme určité rezervy a zmíněné evropské kvóty se navíc v příštích letech ještě zpřísní.

„Z našeho průzkumu také vyplynulo, že se v ČR nachází přes 9 milionů nepoužívaných spotřebičů z těch skupin elektra, které dle zákona ASEKOL vybírá. Historických elektrozařízení, tedy zařízení uvedených na trh před rokem 2005, je pak dle našeho odborného odhadu 18,5 milionu kusů. V případě CRT televizorů a počítačových monitorů se jich zatím zrecyklovalo dokonce jen 55 %,“ vysvětluje Ansorgová. Historické spotřebiče přitom tvoří až 90 % celého zpětného odběru kolektivního systému ASEKOL.

Více informací k tématu najdete v tiskové zprávě.