ASEKOL vysbíral v loňském roce 19 185 tun

7. 3. 2018

V roce 2017, téměř shodně jako v předloňském roce, bylo společností ASEKOL v České republice zpětně odebráno 19 185 tun vysloužilých elektrozařízení. Ve středních Čechách bylo vysbíráno nejvíce v celkovém objemu, přepočtem na jednoho obyvatele však vítězí Pardubický kraj.

Uvedené množství se podařilo vysbírat ve všech deseti skupinách elektrozařízení, přičemž největší podíl trvale zaujímají televize, monitory a chlazení. Meziročně se zvyšuje i objem zpětně odebraných světelných zdrojů, hlavně zásluhou vzájemné spolupráce s obcemi. Sběr malých elektrozařízení si zachovává stabilní úroveň zejména díky červeným kontejnerům, kterých se v současné době na území celé České republiky nachází 3 390, tedy přibližně o 500 kusů více než v loňském roce.

V průměru každý obyvatel České republiky za rok vyhodí 1,85 kilogramů vysloužilých elektrospotřebičů. Nejvíce zodpovědní jsou při třídění starého elektra občané Pardubického kraje, kde na jednoho občana připadá 2,25 kilogramů odevzdaných starých elektrozařízení. Hned za nimi následuje kraj Vysočina s 2,12 kilogramy na obyvatele a Jihočeský kraj s 2,05 kilogramy. Prvenství co do objemu sesbíraných přístrojů si drží již tradičně Středočeský kraj s 2 521 tunami za rok 2017. Sběr vysloužilého elektrozařízení má pozitivní přínos zejména pro životní prostředí. Pro představu – přibližně 19 tisíc tun starého elektra znamená úsporu více než 113 tisíc m3 vody, tedy takové množství, které by spotřebovalo přibližně 1 000 čtyřčlenných domácností během jednoho roku na sprchování.

„Velice si vážíme toho, že stále roste povědomí o červených kontejnerech, do kterých patří drobná elektronika jako jsou klávesnice, elektronické hračky, kalkulačky, fény, mixéry, rychlovarné konvice a jakékoliv další malé elektrospotřebiče. Snažíme se na nutnost třídění starého elektra upozorňovat prostřednictvím různých osvětových a charitativních akcí,“ uvedla Dana Duchečková, tisková mluvčí společnosti ASEKOL.

Kolektivní systém ASEKOL při recyklaci TV a monitorů dlouhodobě spolupracuje s chráněnými dílnami, které jsou zapojeny do procesu zpracování. Sběrem do červených kontejnerů se navíc pomáhá handicapovaným spoluobčanům. ASEKOL již od roku 2015 spolupracuje s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, která mimo jiné podporuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Za každý jeden kilogram elektroodpadu vhozený do červeného kontejneru věnuje 1 Kč. „Za celou dobu spolupráce jsme tak přispěli více než 3 miliony korun a pomohli tak handicapovaným občanům při získávání pracovních příležitostí,“ doplňuje Dana Duchečková z ASEKOLU.

Nezisková organizace ASEKOL získala za aktivity na poli trvale udržitelného a odpovědného podnikání již potřetí ocenění Top odpovědná firma 2017, tentokrát včetně zlatého certifikátu. V minulosti se umístila mezi top 10 evropskými společnostmi a byla oceněna Stuhou cti v Ruban d’Honneur in The Award for Environmental & Corporate Sustainability, tedy v kategorii Environmentální a udržitelný rozvoj.