ASEKOL VYDAL SVŮJ PRVNÍ ESG REPORT ZA ROK 2023!

24. 6. 2024

Úspory vody a snížení emisí CO2 vzniklé díky recyklaci elektroodpadu, uhlíková stopa naší společnosti či přechod k cirkulární ekonomice byly vždy témata pro nás a naše klienty naprosto stěžejní. ESG reporting je nejen logickým vyústěním našich aktivit směřujících k trvalé udržitelnosti, ale i závazkem k inovacím a sběru komplexních dat od odběratelsko-dodavatelského řetězce.

Všechny zajímavé informace o činnostech kolektivního systému ASEKOL v roce 2023 tak nově naleznete v ESG reportu na odkazu zde.