ASEKOL oceněn jako odpovědná firma, stal se národním šampionem

ASEKOL oceněn jako odpovědná firma, stal se národním šampionem

7. 9. 2015

Hlavním cílem soutěže European Business Awards je ocenit nejlepší firmy v EU s důrazem na inovace, kvalitu, inovativnost a udržitelnost dlouhodobého vývoje. Zároveň soutěž přikládá veliký význam etickému chování soutěžících společností.

Porota ocenila u ASEKOLu zejména dlouhodobou úspěšnou snahu o zlepšování životního prostředí a dále pak rozvíjení spolupráce s handicapovanými občany a jejich začleňování do běžného života.  Tyto aktivity značně převyšují běžnou praxi u ostatních společností, konstatovala porota.

ASEKOL byl současně oceněn i v české soutěži „TOP odpovědná firma“, kde získal v kategorii „TOP odpovědná malá firma“ stříbrnou příčku.

TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA 2015 je nezávislá cena platformy Byznys pro společnost, která každoročně vyzdvihuje nejzajímavější aktivity na poli trvale udržitelného a odpovědného podnikání. Oceňuje firmy, které se dlouhodobě a strategicky věnují rozvoji společnosti, snižování dopadu na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení.

„Dvojí ocenění nás potěšilo, protože potvrdilo naší dlouhodobou snahu být enviromentálně i sociálně odpovědnou společností.“,  říká Jan Vrba, předseda představenstva společnosti ASEKOL a.s. „Naše aktivity v oblasti životního prostředí a spolupráce s handicapovanými jsou vyjímečné i na mezinárodní úrovni“, dodává.

Výkonný ředitel European Business Awards Adrian Tripp řekl: „Velmi gratuluji společnosti ASEKOL k dosaženému úspěchu. Všechny firmy, které byly vybrány, aby reprezentovaly svou zemi, co by národní šampioni, hrají důležitou roli při vytváření silnějšího podnikatelského prostředí.“