ASEKOL oceněn jako odpovědná firma, stal se národním šampionem

7. 9. 2015

Nezisková organizace ASEKOL se stala v mezinárodní soutěži European Business Awards národním šampionem v kategorii Environmentální a korporátní udržitelný rozvoj. Bude tak reprezentovat Českou republiku v boji o prestižní evropskou cenu Ruban d’Honneur in The Award for Environmental & Corporate Sustainability.

Hlavním cílem soutěže European Business Awards je ocenit nejlepší firmy v EU s důrazem na inovace, kvalitu, inovativnost a udržitelnost dlouhodobého vývoje. Zároveň soutěž přikládá veliký význam etickému chování soutěžících společností.

Porota ocenila u ASEKOLu zejména dlouhodobou úspěšnou snahu o zlepšování životního prostředí a dále pak rozvíjení spolupráce s handicapovanými občany a jejich začleňování do běžného života.  Tyto aktivity značně převyšují běžnou praxi u ostatních společností, konstatovala porota.

ASEKOL byl současně oceněn i v české soutěži „TOP odpovědná firma“, kde získal v kategorii „TOP odpovědná malá firma“ stříbrnou příčku.

TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA 2015 je nezávislá cena platformy Byznys pro společnost, která každoročně vyzdvihuje nejzajímavější aktivity na poli trvale udržitelného a odpovědného podnikání. Oceňuje firmy, které se dlouhodobě a strategicky věnují rozvoji společnosti, snižování dopadu na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení.

„Dvojí ocenění nás potěšilo, protože potvrdilo naší dlouhodobou snahu být enviromentálně i sociálně odpovědnou společností.“,  říká Jan Vrba, předseda představenstva společnosti ASEKOL a.s. „Naše aktivity v oblasti životního prostředí a spolupráce s handicapovanými jsou vyjímečné i na mezinárodní úrovni“, dodává.

Výkonný ředitel European Business Awards Adrian Tripp řekl: „Velmi gratuluji společnosti ASEKOL k dosaženému úspěchu. Všechny firmy, které byly vybrány, aby reprezentovaly svou zemi, co by národní šampioni, hrají důležitou roli při vytváření silnějšího podnikatelského prostředí.“