ASEKOL přispěl na nový cystoskop Nemocnici Na Bulovce

24. 10. 2018

Oddělení dětské chirurgie a traumatologie Nemocnice Na Bulovce převzalo symbolický šek na částku téměř 330 000 Kč na pořízení nového cystoskopu. Mezi dárci nechyběl kolektivní systém ASEKOL, ani MČ Praha 8.

Původní vybavení z roku 1984 bylo zastaralé, značně opotřebované a již dva roky se nedalo použít. Díky novému přístroji bude dětská chirurgie moci poskytovat dětským urologickým pacientům kvalitní péči, jejíž součástí je endoskopické vyšetření močového měchýře. Nové zařízení bude možné napojit na laparoskopickou aparaturu, která je na operačním sále. Nové pacienty bude dětská chirurgie objednávat již na podzim tohoto roku