ASEKOL pomáhá smysluplně

ASEKOL pomáhá smysluplně

12. 3. 2019

V každém ze 14 krajů bylo možno podpořit jednu regionální organizaci, navíc se dalo vybírat i mezi dvěma národními projekty. Klienti tak mohli vybírat mezi 16 projekty na podporu dětí z dětských domovů, ochrany přírody, zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo handicapovaných sportovců. „Nový koncept z loňského roku měl u našich klientů velký ohlas, proto jsme se rozhodli v něm pokračovat, a společně pomáháme těm, kteří to potřebují. Peníze určené na vánoční dárky putují na projekty, které dávají smysl,“ přiblížil Karel Krejsa, ředitel společnosti ASEKOL. „Mám upřímnou radost z celkové částky, kterou jsme letos rozdělili, neboť je dvakrát vyšší než v loňském roce. Je vidět, že i naši klienti oceňují smysluplné přispívání na pomoc potřebným,“ dodal Karel Krejsa.

Například za Moravskoslezský kraj byla do podporovaných projektů zařazena Charita Opava. Vybrané peníze chtějí v Chráněném a podporovaném bydlení pro duševně nemocné použít na nákup nového vybavení sociálně terapeutické dílny. „Na vybavení této dílny je bohužel patrné velké opotřebení, pochází z nejrůznějších pozůstalostí a darů, je zastaralé a nedostačující. Potřebnost této sociální služby je přitom stále naléhavější.,“ vysvětluje vedoucí tohoto střediska Charity Opava Kateřina Víchová.

Celkově vybraná částka ve výši 140 000,- Kč byla rozdělena mezi tyto projekty:  

Kraj / Organizace Projekt
Dejme dětem šanci Dejme dětem šanci
NRZP ČR Vzácná onemocnění
Praha Kolonoskop pro dětskou chirurgii Na Bulovce
Liberecký Šance zvířatům
Ústecký Pomoc týraným kočkám
Karlovarský SOS Sluníčko Karlovy Vary
Plzeňský Centrum Hájek
Jihočeský 1. Sociální družstvo VLNA
Středočeský Zdeněk Šafránek
Královéhradecký Noha základ života
Pardubický Středisko rané péče v Pardubicích
Vysočina Program ARCHA
Jihomoravský LILA Domov pro postižené děti Otnice
Olomoucký Blátoviště v domu přírody litovelského Pomoraví
Moravskoslezský Charita Opava
Zlínský Geriatrické centrum pro dům seniorů Luhačovice