ASEKOL dosáhl v roce 2021 rekordního sběru elektroodpadu!

14. 2. 2022

Od roku 2021 platí i pro Českou republiku přísné sběrové kvóty přenesené na základě směrnice EU. Tato kvóta nově stanovuje kolektivním systémům povinnost sesbírat 65 % elektrozařízení, které byly jejich klienty uvedeny na trh. Tuto přísnou hranici se nedaří splnit kolektivním systémům ani v mnoha vyspělých evropských zemích. Největší výzvou pro všechny kolektivní systémy je zajištění sběru elektroodpadu z domácností. Velmi často totiž končí nefunkční drobné domácí spotřebiče ve sklepě nebo v komunálním odpadu. ASEKOL proto dlouhodobě budoval propracovanou sběrnou sít zaměřenou nejen na sběr velkých spotřebičů prostřednictvím sběrných dvorů, ale rovněž vybudoval i na světové poměry unikátní síť červených kontejnerů určených právě pro drobné domácí spotřebiče. ASEKOL provozuje kolektivní systémy ve 3 státech, přičemž pouze v ČR má těžko uvěřitelných 17,5 tisíc míst zpětného odběru, kde můžou občané odevzdat vysloužilá elektrozařízení.

ASEKOL i v roce 2021 navázal na předcházející roky, kdy vždy splnil všechny zákonné povinnosti svých klientů, včetně splnění sběrové kvóty. Tohoto cíle dosáhl rekordním sběrem elektroodpadu ve výši 46,9 tis. tun, čímž překonal i přísnou kvótu 65 %. Toto množství představuje úsporu pro životní prostředí jako roční spotřeba vody 60tisícového města. Zároveň nemuselo být vytěženo 34 tisíc tun primárních surovin.

Za rekordní sběr patří poděkování všem organizacím a občanům, kteří správně třídí odpad. Recyklace se stala nedílnou součástí moderního života a jedním z pilířů cirkulární ekonomiky. Kromě ochrany životního prostředí poskytuje možnost znovu využít použité materiály pro výrobu nových zařízení.

Děkujeme, že recyklujete s námi.