ASEKOL dále rozšiřuje podporu chráněných dílen

24. 7. 2014

V polovině července vyhlásila komise výsledky výběrového řízení na zpracování 1000 tun elektroodpadu ve druhé polovině roku 2014.

Komisi předsedal Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. „Iniciativu ASEKOLU rozhodně vítám a doufám, že se do podobné formy podpory hendikepovaných zapojí i další společnosti. Právě tato forma pomoci má pro lidi se zdravotním postižením smysl. Dává jim motivaci a příležitost zapojit se do běžného života a nebýt odkázaní na dávky. S ASEKOLEM jsem se spojil, abych pomohl transparentně vybrat chráněné dílny, které díky jeho podpoře získají další práci,“ vysvětlil svou účast na projektu Václav Krása.

Vítězi ve výběrovém řízení se staly chráněné dílny ECO-RETEL s.r.o. a Maleč s.r.o. Již nyní spolupracuje Asekol se sedmi chráněnými dílnami, které tak mohou zaměstnávat více jak 150 lidí s omezenou pracovní způsobilostí. Díky rozhodnutí zapojit do zpracování starého elektra více chráněných dílen a vypsání výběrového řízení na dalších 1000 tun, najde pracovní uplatnění dalších 20 hendikepovaných osob.

V roce 2013 na jednoho pracovníka z chráněných dílen připadlo v průměru 17,10 tun odpadu, jehož recyklace potřebuje šikovnou manipulaci. V minulém roce dodal ASEKOL chráněným dílnám téměř 3000 tun vysloužilých spotřebičů a zaplatil jim takřka o 4 miliony korun víc, než by stála recyklace u smluvních partnerů. Spolupráci s chráněnými dílnami bude společnost ASEKOL i nadále rozvíjet a podporovat dlouhodobě.