ASEKOL byl partnerem udílení cen MOSTY 2017

25. 3. 2018

15. ročník slavnostního udílení výročních cen Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky se konalo 22.3. 2018 v TOP hotelu v Praze. Patronkou cenou Mosty se stala Livia Klausová. Kolektivní systém ASEKOL je partnerem od roku 2015.

Smyslem ceny MOSTY je ocenit akt, projekt či osobnost, jež významným způsobem zlepšují postavení osob se zdravotním postižením ČR. Slavnostní galavečer byl moderován Alešem Cibulkou, vystoupili Hanka Křížková, Láďa Kerndl a Hudební ateliér Zbůch HAZBAND.

Vítězové ceny MOSTY 2017

I. kategorie – Cena pro instituci veřejné správy

Střední odborné učiliště Uherský Brod za mimořádné dlouholeté aktivity ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami v oborech Opravářské práce, Potravinářské práce a Pečovatelské služby a za systematickou přestavbu školy na bezbariérový provoz učeben a dílen.

II. kategorie – Cena pro nestátní subjekt

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary za projekt Kino bez bariér. Kino bez bariér funguje od roku 2000. Jeho cílem je zajistit návštěvníkům festivalu na vozících srovnatelné podmínky se standardy podobných akcí v Evropě. Patří sem poskytování informací o bezbariérovém ubytování, stravování, přístupnosti sálů, pomoc s orientací, parkováním a dopravou.

III. kategorie – Cena pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením

Jan Popelář za celoživotní přínos pro osoby s tělesným postižením v České republice. Jan Popelář, za více než dvacet let, odvozil a v rukách vynosil nespočet lidí s tělesným postižením. Se svojí společností HANDICAP TRANSPORT zpřístupnil přepravu osob se zdravotním postižením všem, kteří to potřebují.

IV. kategorie – Zvláštní cena

Aplikace Záchranka, z. ú. za vytvoření aplikace Záchranka. Mobilní aplikace přivolá Zdravotnickou záchrannou službu a Horskou službu stiskem jediného tlačítka. Odešle svou polohu a další důležité informace. Aplikace je zpřístupněna všem lidem, včetně osob se sluchovým postižením a pomáhá s rychlým poskytnutím první pomoci.