Aktivní obcí ve Zlínském kraji je samotný Zlín!

26. 11. 2018

„Ráda bych tímto poděkovala všem občanům Zlína, kteří využívají červené kontejnery, díky kterým nemusejí drobné elektro a baterky odevzdávat až na sběrném dvoře“, doplnila Vladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství zlínského magistrátu.

O vítězi rozhodovala celková výtěžnost sběru v červených kontejnerech za dané období a intenzita medializace témat souvisejících s recyklací elektrozařízení v tisku nebo v online médiích. „Při zrodu soutěže jsme vytvářeli taková pravidla, která nebudou zvýhodňovat větší města, kde je kontejnerů více a naopak diskriminovat malé obce, kde je třeba jen jeden. Proto jsme volili jako jedno z klíčových kritérií výtěžnost v kilogramech na obyvatele,“ říká regionální manažer pro Zlínský kraj Dan Hladilín.

Třídit obalové odpady je už každodenní samozřejmostí většiny českých domácností, ale třídění elektroodpadu, stejně jako dalších méně zastoupených odpadů, stále zaostává a je třeba intenzivně komunikovat přínosy odevzdávání k recyklaci. Během trvání soutěže AKTIVNÍ OBEC byl u zapojených obcí zaznamenám v průměru 10 % nárůst sběru v červených kontejnerech. Finanční odměna spojená s udělením titulu bude darována Domu dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, na realizaci výukových programů se zaměřením na environmentální vzdělávání.