5. 12. 2018

Ocenění AKTIVNÍ KRAJ zná své vítěze

K výročí desetileté spolupráce s kraji se kolektivní systém ASEKOL rozhodl ocenit uplynulou spolupráci a vyhodnotit nejaktivnější kraje v oblasti zpětného odběru elektrozařízení v soutěži AKTIVNÍ KRAJ 2008–2018. Vyhlášení proběhlo během galavečera, který se konal 4. prosince 2018 v pražském Studiu Ypsilon pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR. Kromě oceněných krajů byl vyhlášen i absolutní vítěz letošního ročníku AKTIVNÍ OBEC, kterým se stala obec Ždírec nad Doubravou.

Zjistit více!
19. 11. 2018

Změna kategorií elektrozařízení platná od 1. 1. 2019

Od 15.8.2018 vešla v platnost novela zákona o odpadech 185/2001 sb., týkající se změny kategorií elektrozařízení a rozšíření sortimentu elektrických a elektronických zařízení, na které se vztahuje zpětný odběr. Účinnost této novely nabývá platnosti 1. 1. 2019.

Zjistit více!
29. 10. 2018

Známe krajské vítěze soutěže AKTIVNÍ OBEC 2018

Rádi bychom poděkovali všem městům a obcím, kteří se zapojili do soutěže AKTIVNÍ OBEC 2018. Opět jsme zaznamenali nárůst sběrů vyrazených elektrozařízení v červených kontejnerech v období pořádání soutěže v porovnání se stejným obdobím v předešlém roce. Průměrně dosahoval 9 % a dokonce u 31 nejaktivnějších obcí byl nárůst přes 10 %.

Zjistit více!
24. 10. 2018

ASEKOL přispěl na nový cystoskop Nemocnici Na Bulovce

Oddělení dětské chirurgie a traumatologie Nemocnice Na Bulovce převzalo symbolický šek na částku téměř 330 000 Kč na pořízení nového cystoskopu. Mezi dárci nechyběl kolektivní systém ASEKOL, ani MČ Praha 8.

Zjistit více!
8. 10. 2018

Mezinárodní den elektroodpadu bude 13.10.2018

Mezinárodní sdružení kolektivních systémů pro sběr a recyklaci elektronického a elektrického odpadu WEEE Fórum vyhlásilo 13. říjen Mezinárodním dnem elektroodpadu. K výzvě se přidalo 20 zemí včetně České republiky. Hlavní myšlenkou je podpora recyklace a osvěta mezi širokou veřejností.

Zjistit více!
29. 8. 2018

ASEKOL je partnerem projektu Opravme Česko

Nevyhazovat zbytečně výrobky, které jdou ještě opravit, neopravitelné výrobky recyklovat a tím šetřit životní prostředí. To jsou ve stručnosti cíle projektu Opravme Česko, do kterého se přidává stále více významných hráčů na českém i evropském trhu.

Zjistit více!
30. 4. 2018

Kolektivní systémy Asekol a Retela spojují své síly

Podpisem smlouvy o prodeji 100% podílu ve společnosti RETELA, s.r.o. mezi Elektrotechnickou asociací České republiky (ElA) a společností ASEKOL a.s. byl dne 27.4.2018 úspěšně završen proces výběru nejvhodnějšího kandidáta ze zájemců o převzetí všech činností a povinností souvisejících s provozováním kolektivního systému RETELA. EIA byla vlastníkem společnosti RETELA od jejího založení v roce 2005.

Zjistit více!
1. 4. 2018

Soutěž AKTIVNÍ OBEC začala prvním dubnem

Společnost ASEKOL zahájila od 1. dubna druhý ročník soutěže AKTIVNÍ OBEC zaměřené na podporu recyklace a ochranu životního prostředí. Oproti loňskému ročníku bude projekt letos prodloužen na šest měsíců. Přihlásit se mohou všechny obce, které mají červený kontejner ASEKOL na drobné elektrozařízení. Bodově hodnoceny budou tři soutěžní oblasti.

Zjistit více!
7. 3. 2018

ASEKOL vysbíral v loňském roce 19 185 tun

V roce 2017, téměř shodně jako v předloňském roce, bylo společností ASEKOL v České republice zpětně odebráno 19 185 tun vysloužilých elektrozařízení. Ve středních Čechách bylo vysbíráno nejvíce v celkovém objemu, přepočtem na jednoho obyvatele však vítězí Pardubický kraj.

Zjistit více!
18. 1. 2018

Tři dětské domovy získaly peníze díky akci: Dobrý skutek za starý mobil.

Dárkové šeky s finančním výtěžkem akce nazvané „Dobrý skutek za starý mobil?", kterou společně zorganizovaly společnost ASEKOL a Zlínský kraj, byly na krajském úřadě slavnostně předány zástupcům třech dětských domovů a jedné obecně prospěšné společnosti ze Zlínského kraje.

Zjistit více!