Proč třídíme staré elektrozařízení?

Proč je důležité třídit staré elektrozařízení?

„Pokud se elektrozařízení obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným komunálním odpadem do kontejneru, s největší pravděpodobností nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce, která však problém neřeší, protože odpadní materiál se v ní pouze hromadí," vysvětluje Jan Vrba ze společnosti ASEKOL.

Ještě horší dopad na přírodu mají tzv. černé skládky. Kromě toho, že hyzdí široké okolí svým vzhledem a zápachem, jejich obsah v mnoha případech vyvolá menší ekologickou katastrofu. Navíc pokud odložíte elektrozařízení mimo místo k tomu určené, tedy mimo sběrný dvůr nebo místo zpětného odběru elektrozařízení, hrozí vám podle zákona o odpadech pokuta až do výše 20 000 Kč.

Kam se starým elektrošrotem

Existuje několik možností, jak se elektroodpadu zbavit tak, aby příroda netrpěla:

* Sběrný dvůr

Stačí jen vzít vysloužilé elektrozařízení a odnést do nejbližšího sběrného dvora, který se dnes nachází téměř v každé obci. Pokud v obci máte hlášeno trvalé bydliště, obsluha sběrného dvora od vás spotřebič odebere zdarma, jinde po vás mohou žádat symbolický poplatek.

* Prodejny elektrospotřebičů

Prodejny mají stejně jako sběrné dvory smlouvy s firmami, které se zabývají odvozem a recyklací elektroodpadu. Podle zákona je každá prodejna elektrických spotřebičů povinna od vás při koupi nového podobného elektrozařízení starý výrobek převzít. Někteří prodejci nabízí i bezplatný odvoz starého spotřebiče, pokud si u nich nový koupíte.

* Servisy a opravny elektrospotřebičů

Platí pro ně to samé, co v předešlých případech. Váš elektroodpad tam převezmou a odevzdají specializované firmě.

* Venkovní sběrné kontejnery na staré elektrozařízení

Drobné elektrozařízení můžete pohodlně vyhodit do červených kontejnerů, které jsou bezpečné a staré elektro z nich putuje rovnou do zpracovatelských závodů, kde je ekologicky a efektivně zpracováno a velká část materiálu zase poslána dál, zpět do oběhu pro výrobů různých výrobků.

Kde je Vás nejbližší červený kontejner zjistíte zde.

Recyklace a její výhody

Jednoznačně nejvýhodnějším zpracováním elektroodpadů je jejich recyklace. Opětným využíváním materiálů se šetří přírodní zdroje a současně omezuje zatěžování prostředí škodlivinami. Recyklace umožňuje snížení nákladů při výrobě nových výrobků a snížení ekologické zátěže prostředí. Na ekologickém zpracování elektroopadu se u nás podílejí i handicapování občané, kteří prostřednictvím chráněných dílen dostávají možnost k seberealizaci.

„Sebraný elektroodpad je odvezen k recyklaci. Značná část elektroodpadu se vrací zpět do oběhu, třeba i v jiné formě. Opětovné využití materiálů se pohybuje od 50 do 80 %. Životní prostředí je tak významně chráněno proti zhoubným vlivům nebezpečných látek, které tento odpad obsahuje," vysvětluje Jan Vrba.

 

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz