Co třídíme?

PROČ recyklujeme

Bez elektrospotřebičů si už v dnešní době dokážeme život jen těžko představit. Využíváme je denně, ať už v práci, domácnosti či pro zábavu. Spotřebiče jsou každým dnem modernější, jejich cena stále klesá – jsou dostupné pro každého. To vše s sebou ale přináší i závažný problém: co s nimi, když doslouží?

Zbavit se staré elektroniky tak, že ji vyhodíte do kontejneru se směsným odpadem je velmi neohleduplné k životnímu prostředí.

Staré elektro můžete odevzdat na sběrném dvoře nebo využít sběrných nádob.

 

CO recyklujeme

Společnost ASEKOL zajišťuje zpětný odběr a recyklaci všech typů použitých elektrických zařízení:

Sběr

  • Najdete si adresu a provozní dobu nejbližšího sběrného místa.
  • Použitá elektrozařízení zanesete nebo zavezete na sběrné místo. Zde vám obsluha určí, kam můžete zařízení bezplatně odložit. Aby elektrozařízení mohla být recyklována, musí se odevzdávat v nedemontovaném stavu.
  • Organizuje-li vaše obec mobilní sběr odpadů, jehož součástí je zpětný odběr elektrozařízení, můžete využít i této akce.
  • Pro drobné elektrozařízení jsou připraveny speciální červené kontejnery.
  • Následný odvoz a zpracování odevzdaných elektrozařízení zajistí ASEKOL.
     

Unikátní sběrné nádoby ASEKOLu na drobné elektrozařízení

Pro drobné elektrozařízení jsou určené speciální červené kontejnery. Kde je váš nejbližší najdete na www.cervenekontejenery.cz. V České republice jich je již více než 2 500.

 

 

Recyklace a zpracování

Recyklace znamená opětovné použití, znovuuvedení do oběhu. Využíváním odpadů se tak šetří přírodní zdroje a omezuje se zatěžování životního prostředí škodlivinami. Druhotné suroviny získané z recyklace jsou levnější, než nová těžba. Například průměrný mobilní telefon o hmotnosti 100 gramů obsahuje 15 g mědi, 0,4 gramů drahých kovů (zlato, stříbro, platina) a 30 gramů plastů. Elektroodpad lze kromě recyklace využít i energeticky.

Míra využití elektroodpadu je přesně specifikována v zákoně o odpadech. Ze zákona je nutné zajistit recyklaci 50 – 80 % každého elektrospotřebiče. Kolik materiálu z recyklovaných spotřebičů je opětovně použito, záleží na druhu jednotlivých zařízení.

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz