Soutěže pro sběrné dvory

Soutěž Sběrný dvůr roku

Soutěž uspořádala společnost ASEKOL v roce 2013 za účelem odměnit nejlepší sběrné dvory, kterých je v České republice přes 1 160.

Soutěžit mohly sběrné dvory ve dvou kategoriích Nejlepší sběrný dvůr:

  • v obci do 10 tisíc obyvatel získal finanční odměnu 30 tisíc korun
  • v obci nad 10 tisíc obyvatel pak 70 tisíc korun

O vítězích rozhodovala svým hlasováním veřejnost a také se přihlíželo k počtu komodit, které sběrné dvory sbíraly, a k množství zpětně odebraného elektrozařízení. Kritéria hodnocení podle hlasujících na webu www.sberne-dvory.cz nejlépe splnily dva sběrné dvory. 

Kategorii obcí nad 10 000 obyvatel ovládl uherskohradišťský sběrný dvůr v ulici Průmyslová, který od společnosti ASEKOL získá dotaci ve výši 70 000 Kč. Mezi obcemi s počtem obyvatel menším než 10 000 obyvatel zvítězil sběrný dvůr v ulici V jamách v Němčovicích v Plzeňském kraji. Ten obdrží dotaci ve výši 30 000 Kč. Tato odměna slouží k dalšímu zvelebování oceněných sběrných míst a zvyšování kvality služeb občanům.

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz