Recyklohraní

 

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět je dlouhodobý školní projekt kolektivních systémů ASEKOL, EcobatElektrowin. Jeho cílem je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit osobní zkušenost se zpětným odběrem.

Školy zapojené do tohoto projektu plní se svými žáky tvořivé úkoly týkající se odpadové problematiky. Sbírají také vysloužilé baterie a drobné elektrospotřebiče do připravených nádob. Za všechny tyto aktivity získávají body na vlastní účet. Ty mohou ve speciálním internetovém obchodě (katalogu) směnit za zajímavé odměny.

  • V současnosti je do projektu zapojeno přes 3 500 škol z celé ČR.

Více iformací o projektu najdete na www.recyklohrani.cz.

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz