Sběrné dvory

Nabídka spolupráce je určena městům a obcím, které zajišťují systém sběru a třídění komunálních odpadů prostřednictvím sběrného dvora a mají tedy možnost vyčlenit na svém území stabilní sběrné místo, kde může být zpětný odběr elektrozařízení realizován.

Zpětně odebraná elektrozařízení nejsou odpady ve smyslu zákona o odpadech, ke zřízení sběrného místa tedy není třeba rozhodnutí krajského úřadu ke shromažďování odpadů ve smyslu tohoto zákona.

Výhody pro obec vyplývající ze smlouvy.

 • odměna za zpětný odběr elektrozařízení
 • snížení nákladů obce spojených s platbami za nebezpečný odpad
 • zdarma zpracování elektrozařízení sebraných v rámci spolupráce
 • zdarma zapůjčení sběrných nádob pro skladování elektrozařízení
 • využití materiálů v rámci informační podpory
 • možnost zapojení do současných i nových projektů ASEKOL

Postup pro uzavření smlouvy

 1. kontaktování příslušného regionálního manažera, který vám podá informace o smlouvě, zodpoví případné dotazy a zašle registrační formulář.
 2. doplnění údajů do registračního formuláře a jeho zaslání regionálnímu manažerovi.
 3. regionální manažer vám zašle připravenou smlouvu.
 4. schválení, podepsání a odeslání dvou výtisků včetně příloh na adresu regionálního manažera.
 5. kolektivní systém ASEKOL zašle jeden podepsaný stejnopis smlouvy obci k založení. 

Odměna za zpětný odběr elektrozařízení

Odměna je tvořena základní, bonusovou a variabilní složkou:

Základní složka

Je vyplácena podle množství sebraných elektrozařízení

Elektrozařízení / elektroodpady s individuální evidencí čárovými kódy Výše odměny / 1 ks (Kč bez DPH)
Televizory (TV) s technologií CRT (klasické)
PC monitory s technologií CRT (klasické)
0,00
Televizory (TV) s technologií LCD, LED, plazma (ploché)
PC monitory s technologií LCD, LED,  plazma (ploché)
9,00
Ostatní elektrozařízení / elektroodpady dle č. I odst. 2 této smlouvy Výše odměny / 1 ks (Kč bez DPH)

Ostatní elektrozařízení spadající do skupin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 [s výjimkou TV a PC monitorů; světelných zdrojů (úsporných žárovek a lineárních zářivek)]

Základní složka pro výše neuvedené komodity elektrozařízení není stanovena, resp. její výše je:

 

1,75

 

0 Kč/kg

Variabilní složka

Je závislá na ceně komodit a množství zpětně odebraných ostatních elektrozařízení (mimo TV a PCM) v daném čtvrtletí. Její výše je stanovena vždy s platností na jedno čtvrtletí. Její změna je provozovateli sběrného místa oznamována na začátku období elektronicky na email uvedený v záhlaví smlouvy a je zveřejněna na www.asekol.cz. Pro období od 1.1. 2017 je její výše následující:

Ostatní elektrozařízení / elektroodpady dle č. I odst. 2 této smlouvy Výše odměny / 1 kg (Kč bez DPH)
Ostatní elektrozařízení (s výjimkou televizorů a počítačových monitorů) 1,25

Variabilní složka pro výše neuvedené komodity elektrozařízení není  stanovena, resp. její výše je 0 Kč/kg.

Bonusová složka

Bonus za pomoc při nakládce - bonusová složka se vypočítává za každou nakládku, při které byla pomoc uskutečněna

Televizory a počítačové monitory Navýšení základní složky odměny za sběr elektrozařízení o / 1 ks (Kč bez DPH)
Televizory a PC monitory s technologií LCD, LED, Plazma (ploché)
Televizory a PC monitory s technologií CRT (klasické)

1,00

0,00

Ostatní elektrozařízení / elektroodpady dle č. I odst. 2 smlouvy Navýšení základní složky odměny za sběr elektrozařízení o / 1 ks (Kč bez DPH)
Ostatní elektrozařízení (s výjimkou televizorů a počítačových monitorů)

0

 

Bonus za zvýšený sběr

Ostatní elektrozařízení / elektroodpady dle č. I odst. 2 této smlouvy Výše odměny / 1 kg [Kč bez DPH]
Při sběru ostatních elektrozařízení spadajících do skupin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 [s výjimkou TV a PC monitorů; světelných zdrojů (úsporných žárovek a lineárních zářivek)] v daném čtvrtletí vyšším než 3 000 kg (včetně) 1,00

Při sběru ostatních elektrozařízení spadajících do skupin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 [s výjimkou TV a PC monitorů; světelných zdrojů (úsporných žárovek a lineárních zářivek)] v daném čtvrtletí nižším než 3 000 kg 

Sazebník platný od 1.1.2017 je ke stažení ZDE

Sazebník platný od 1.7.2016 je ke stažení ZDE.

 

0,00
Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz