Fond ASEKOL 2011

Ve svém čtvrtém ročníku podpořil Fond ASEKOL rekordních 46 projektů. Vybrané subjekty tak obdržely od Fondu ASEKOL pomoc ve výši přes 2 miliony korun. Většina z podpořených projektů spadala do dlouhodobě nejoblíbenějšího programu Rekonstrukce, který je zaměřen na zlepšení kvality sběrných míst. Jen do tohoto programu bylo podáno 47 žádostí. Zájem však byl i o programy Osvěta (14 žádostí) a Intenzita (9 žádostí).

Za čtyři roky fungování tak Fond ASEKOL podpořil 149 projektů v celkové hodnotě přesahující 11 milionů korun.

Finančně podpořené projekty v roce 2011

Název projektu Žadatel Podpora
Plocha pro umístění nádoby na zpětný odběr elektrozařízení Město Příbor 16 000 Kč
Výstavba stání pro separaci odpadů na veřejně přístupných místech ve městě Liberci, které umožní přistavení stacionárních kontejnerů Statutární město Liberec 60 000 Kč
Výstavba stání pro separaci odpadů a sběr drobných elektrozařízení ve Slavkově u Brna Město Slavkov u Brna 40 000 Kč
Vytvoření nového místa pro zpětný odběr elektrozařízení a zlepšení místa dostupnosti stávajícího místa na separovaný odpad Krumlov Město Moravský Krumlov 20 000 Kč
Informační kampaň "Když mobil dozvonil" o zpětném odběru elektrozařízení na Prostějovsku Český svaz ochránců přírody Regionální sdružení Iris 50 000 Kč
Mobily jdou do nebe také v Hradci Civitas per Populi 40 000 Kč
Propagační mapa zpětného odběru elektrozařízení - Nový Bydžov Město Nový Bydžov 25 000 Kč
Jak na elektroodpad (osvětová kampaň) Město Jevíčko 25 500 Kč
Pošli to dál Město Smržovka 50 000 Kč
Nepotřebné věci pomáhají Charita Zábřeh 75 000 Kč
Úprava míst pro umístění stacionárních kontejnerů za zpětný odběr drobných elektrozařízení Město Žamberk 28 000 Kč
Instalace kamerového systému na sběrných dvorech v Třebíči ESKO-T s.r.o. 69 773 Kč
Rekonstrukce a rozšíření stání pro separaci odpadů na veřejných místech ve Ždírci n.D. Město Ždírec nad Doubravou 50 304 Kč
Kamerový systém sběrného dvora Železný Brod Město Železný Brod 64 860 Kč
Úprava a rozšíření stávajících stání pro separaci odpadů-sběrné místo v k.ú. Druztová, které umožní přistavení stacionárních kontejnerů na sběr elektrozařízení obec Druztová 20 000 Kč
Výměna vrat do areálu dvora s místem zpětného odběru obec Velešovice 21 000 Kč
Instalace moderního kamerového systému na sběrném dvoře Rantířov v Jihlavě Služby města Jihlavy 70 000 Kč
Zpevnění ploch pro kontejnery na drobné elektro v Olomouci Statutární město Olomouc 125 000 Kč
Rekonstrukce kontejnerových stání Město Nové Strašecí 60 000 Kč
Rekonstrukce zpevněné plochy v přístřešku pro zpětný odběr elektrozařízení Městys Libice nad Doubravou 50 000 Kč
Vybudování zpevněné plochy pro potřeby uskladnění a manipulace s elektroodpadem, včetně kontejnerů - Sběrný dvůr města Žatec Město Žatec 50 000 Kč
Úprava míst na separovaný sběr odpadu v Bystrci Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc 100 000 Kč
Zabezpečení odebraného elektrozařízení proti odcizení na sběrném dvoře obce Bašky obec Baška 20 000 Kč
Instalace kamerového a zabezpečovacího systému na sběrném dvoře, lokalita Slezská Frýdecká skládka, a.s. 99 500 Kč
Rekonstrukce a rozšíření stávajících kontejnerových stání pro separaci odpadů ve městě Čáslavi město Čáslav 141 094 Kč
Instalace kamerového systému na Sběrném dvoře Dolní Bojanovice obec Dolní Bojanovice 25 000 Kč
Oplocení sběrného dvora v Divišově městys Divišov 60 000 Kč
Zpevnění ploch pro nádoby na elektroodpad a ostatní druhy vytříděných odpadů v největším sídlišti města město Dobřany 40 000 Kč
Zabezpečení sběrného dvora Žirovnice kamerovým systémem Město Žirovnice 59 620 Kč
Rekonstrukce kontejnerových stání na tříděný odpad a elektroodpad Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 1 138 000 Kč
Kamerový systém pro sběrný dvůr na Rusavě Obec Rusava 70 000 Kč
Zkvalitnění zabezpečení objektu sběrného dvora Technické služby města Jičína 150 000 Kč
Oprava střechy sběrného místa v obci Vysokov obec Vysokov 45 000 Kč
Elektronické zabezpečení separačního dvora na ulici Palackého v Novém Jičíně Technické služby města Nový Jičín 50 000 Kč

Žadatelé, kterým bylo nabídnuto nefinanční plnění

Název projektu Žadatel Podpora
Program - Intenzita obec Dolní Loučky stacionární kontejner
Rekonstrukce sběrného dvora v areálu Ekocentra Oldřichov v Hájích Suchopýr, o.p.s. stacionární kontejner
Zabezpečení místa zpětného odběru elektrozařízení v Přešťovicích obec Přešťovice E-domek
Instalace kamerového systému na Sběrném dvoře Přáslavice obec Přáslavice E-domek
Zabezpečení místa a zkvalitnění plochy pro sběr elektroodpadů v obci Rohov obec Rohov E-domek
Rekonstrukce sběrného místa - Drahenice obec Drahenice E-domek
Stavební úprava zpětného odběru elektrozařízení obec Žihle E-domek
Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz