O Fondu

Fond ASEKOL podporuje veřejně prospěšné projekty zaměřené na zlepšení efektivity sběru elektrozařízení. Posláním a účelem Fondu je finanční nebo materiální podpora neziskových a veřejně prospěšných projektům, které se týkají zpětného odběru a recyklace elektrozařízení. Výsledkem by mělo být také zvýšení celkové efektivity systému zpětného odběru.“

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz