Grantové řízení pro rok 2016

Grantové řízení 2016

Uzávěrka přihlášek proběhla 31. 3. 2016

Vyhlášené programy na rok 2016

Program Intenzita

Vytvoření nebo zvýšení počtu sběrných míst v konkrétní lokalitě, popřípadě i zlepšení jejich dostupnosti. V tomto programu je možné podat i žádosti o unifikované přístřešky (E-domky) na zjednodušeném formuláři.

Program Rekonstrukce

Je zaměřen na kvalitu sběrných míst z hlediska zvýšení kapacity, jejich rekonstrukce nebo zlepšení vybavení. V tomto programu je možné podat žádosti o unifikované přístřešky (E-domky) na zjednodušeném formuláři.

Program Osvěta

Je zaměřen na vzdělání a osvětu v oblasti problematiky zpětného odběru a recyklace elektrozařízení.

Program Výzkum

Podpora výzkumných projektů v oblasti problematiky zpětného odběru a recyklace elektrozařízení.

V případě dotazů pošlete email na fondasekol@asekol.cz. 

     
Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz