Červené kontejnery

Projekt červených stacionárních kontejnerů na sběr drobných elektrozařízení zahájil kolektivní systém ASEKOL v roce 2007. V létě 2007 bylo instalováno prvních 5 kontejnerů v malých obcích do 1000 obyvatel ve Středočeském kraji. Hned v listopadu 2007 následovalo dalších 5 kontejnerů do statutárního města Kladna. V obou případech se sběr do pouličních stacionárních kontejnerů osvědčil, proto se ASEKOL rozhodl v průběhu roku 2008 vybavit těmito kontejnery další města.

Projekt zvláštních sběrových nádob na drobné elektro je v Evropě unikátní. ASEKOL jich rozmístil po celé České republice více jak 3 100.

Aktuální rozmístění červených kontejnerů naleznete na webu www.cervenekontejnery.cz

Výhody

 • dodání zdarma na základě uzavřené smlouvy
 • zdarma odvoz a recyklace sebraných elektrozařízení a baterií
 • sběr mimo režim odpadů – není nutné vést evidenci o odpadech ani žádnou jinou evidenci
 • možnost využití materiálů v rámci Informační podpory

Objednávka

Máte-li zájem o umístění stacionárního kontejneru ve vaší obci, kontaktujte příslušného regionálního manažera

 • Použití: do exteriéru
 • Plnění: Vhozový otvor pro sběr elektrozařízení 50x40 cm; vhozový otvor pro sběr baterií 65x35 mm
 • Rozměry: 1 300 x 1 200 mm a celková výška 1 800 mm
 • Objem: 2,15 m2

Do červených kontejnerů patří

 • veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou zářivek a baterií)
  např. počítače a jejich příslušenství, tiskárny, kalkulačky, audiotechnika, telefony...
 • baterie a akumulátory

Podmínky pro umístění stacionárního kontejneru

 • na jeden stacionární kontejner připadá alespoň 750 obyvatel
 • je k dispozici volně přístupná zpevněná plocha
 • uzavření smlouvy o bezplatné výpůjčce
Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz