ASEKOL oceněn jako odpovědná firma

EUROPEAN BUSINESS AWARDS

Nezisková organizace ASEKOL se v mezinárodní soutěži European Business Awards umístila mezi TOP 10 evropskými společnosmi. Je to obrovský úspěch, protože ryze česká společnost uspěla mezi 32 000 evropskými společnostmi.

Druhým úspěchem je získání ceny Ruban d’Honneur in The Award for Environmental & Corporate Sustainability - Stuhy cti. Organizace ASEKOL se umístila na prvním místě v kategorii Environmentální a udržitelný rozvoj. To získala za svůj nápad - vývoj, výrobu a umístění venkovních sběrných nádob na vysloužilé elektrozařízení.

Hlavním cílem soutěže European Business Awards je ocenit nejlepší firmy v EU s důrazem na inovace, kvalitu, inovativnost a udržitelnost dlouhodobého vývoje. Zároveň soutěž přikládá veliký význam etickému chování soutěžících společností.

TOP Odpovědná firma 2015  a 2016

Vysoce prestižní ocenění získal ASEKOL i v národním hodnocení společenské odpovědnosti firem a to v hlavní kategorii. Může se tak pochlubit stříbrným certifikátem v hlavní kategorii TOP malá odpovědná firma 2015 a úspěšným získáním stříbrného certifikátu i v roce 2016.

Je to pro nás potvrzení, že naše práce je prospěšná a skvělá motivace pro další rok. Děkujeme!

TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA  je nezávislá cena platformy Byznys pro společnost, která každoročně vyzdvihuje nejzajímavější aktivity na poli trvale udržitelného a odpovědného podnikání. Oceňuje firmy, které se dlouhodobě a strategicky věnují rozvoji společnosti, snižování dopadu na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení.

Mám radost, že se v letošním roce podařilo obhájit naši pozici v soutěži.  Pro nás je to motivace a potvrzení, že naše cesta být environmentálně i sociálně odpovědnou společností je správná“,  říká Jan Vrba, předseda představenstva společnosti ASEKOL a.s. „Naše aktivity v oblasti životního prostředí a spolupráce s handicapovanými jsou výjimečné i na mezinárodní úrovni“, dodává.

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz